พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวไวลักษณ์ ราชชมภู

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1