ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (24 มิถุนายน 2565)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ร่วมกับสถานีตำรวจหลักศิลา เดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และการป้องกันยุงลายในชุมชนตำบลแสนพัน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,09:58   อ่าน 19 ครั้ง