กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวเรศ อนุยันต์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายภูวรินทร์ อะทะวงษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวภรณ์ทิพย์ โกพลรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5