ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฎาคม 2565)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ (24 มิถุนายน 2565)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (24 มิถุนายน 2565)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65
บริการสถานที่รับวัคซีน วันพฤหัสบดี วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
อวยพรปีใหม่เครือข่าย ความร่วมมือทางการศึกษาในชุมชน วันอังคาร วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
นักเรียนรับทุนการศึกษาพระเทพวรมุนี ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตธาตุพนม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-Site
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
เปิดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 (อาคารมิตรไมตรี)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64
นายมงคล รุณธาตุ รอง ผอ. สพป. นครพนม เขต 1 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อนุบาล 2 – ป.6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64