ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ (24 มิถุนายน 2565)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการรำลึกถึง “ครูกลอนสุนทรภู่” โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นดังนี้ การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี การแสดงละคร การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี เขียนตามคำบอก การอ่านทำนองเสนาะ และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยได้รับเกียรติจาก นางฐิติรัตน์  เพ็ชรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 444 ครั้ง