ข่าวประชาสัมพันธ์
จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อนุบาล 2 – ป.6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.ฐิติรัตน์  เพ็ชรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 5 – 18 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 72 ครั้ง