ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 (อาคารมิตรไมตรี)
วันที่ 23 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 (อาคารมิตรไมตรี) เนื่องด้วยบริเวณหลังคาและเพดานของอาคารชำรุดเสียหาย โรงเรียนได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูมีความปลอดภัย
 
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 74 ครั้ง