ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการสถานที่รับวัคซีน วันพฤหัสบดี วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนพัน ใช้สถานที่ในการบริการวัคซีน เข็มที่ 3 ของประชาชนตำบลแสนพัน ณ หอประชุมโขงวารี โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2565,15:09   อ่าน 286 ครั้ง