ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โรงเรียนห่วงใย
ชื่ออาจารย์ : นายภูวรินทร์ อะทะวงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,23:10  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยรัตน์ วิโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,00:31  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,22:28  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายภูวรินทร์ อะทะวงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,22:26  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนโดยใช้นวัตกรรม 7 Keys Anti-Corruption
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,15:41  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วัดง่ายประเมินเร็วด้วย Plickers
ชื่ออาจารย์ : นายภูวรินทร์ อะทะวงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,11:44  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ SUDANEE MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางสุดานี ชนะมาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,12:38  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้นวัตกรรม SPMCARE
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,12:37  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Class123
ชื่ออาจารย์ : นายภูวรินทร์ อะทะวงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,12:35  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..